Genom Traditionermot framtiden

 

Vårt företag är ett medelstort, ägarlett och koncernoberoende företag som har en historia som sträcker sig längre än 100 år tillbaka i tiden.

Vi är ett medelstort ägarstryrt företag, som idag kan blicka tillbaka på en mer än hundra år lång historia. Under vår verksamhetstid har det inträffat stora sociala, politiska och ekonomiska förändringar. Dessa förändringar har i stor utstäckning präglat vårt företag och skapat en företagskultur hos oss av hörsamhet, förtroende, förståelse och ansvar – egenskaper vilka kan sägas ha blivit vårt företags DNA. Denna andemening bär vi med oss i framtiden med stolthet.

Våra kunder, leverantörer och andra partner som står vårt förtag nära delar vi gärna vår företagskultur med.

Vem är vi?
Varför behöver marknaden oss?
Vad förväntar sig marknaden av oss?

Ursprungligen är vi ett lagerhållande handelshus med ett brett sortiment stålkvaliteter på lager. Framför allt lagerhåller vi plåt och bandstål, men också stångstål. Ur detta koncept har vi utvecklat vår egen bearbetning av plåtar och bandstål. Vi har även utrustning för slittning av bandstål och arrondering av dess kanter. Kundanpassade dimensioner kan vi erbjuda ur egen produktion med hjälp av CNC-styrda slittningsmaskin. Med vår egen lastbilspark gör vi oss och våra kunder helt oberoende av åkerier. På så sätt kan vi erbjuda det som räknas mest idag- flexibilitet och snabbhet genom hela ledet. Tre frågor som vi ställde oss tidigare är således besvarade !

 

Milstolpar i vår historia

 

Klicka på de gröna markeringarna.

 

VårtTEAM